Sunday, March 25, 2012

metodologi dakwah

Soalan yang pertama

pernahkah telinga anda menerima perkataan metod??

metod merupakan satu perkataan yang di'kidnap' daripada bahasa inggeris yang bermasud cara melakukan sesuatu.maka metodologi dakwah membawa erti bagaimana sesuatu dakwah itu dapat disampaikan.

sesuatu dakwah itu seharusnya disampaikan sesuai dengan keadaaan sasaran.

Sebagai pendakwah, kamu seharusnya sedar penerimaan sasaran kamu terhadap apa yang kamu sampaikan adalah berbeza.

Kamu seharusnya memahami keadaan sasaran.Bagaimana sasaran kamu itu mampu untuk menerima apa yang kamu sampaikan....

Kamu boleh sampaikan dakwah dengan perkara2 yang berikut :-

1) dakwah melalui penyampaian
-sekiranya kamu mempunyai kebolehan dalam penyampaian, manfaatkanlah sebaiknya. Gunakan pada jalan kebenaran serta pada keadaan yang diredhai Allah...

2) dakwah melalui penulisan
-kamu minat menulis....haha...that's why your status at facebook always di udpdate..dalam dunia ini,tak ramai yang mempunyai bakat dalam penulisan..malah, makin x ramai yang menggunakan bakat penulisan yang mereka ada untuk medan dakwah...

3)dakwah melalui media
-di zaman moden ini,pelbagai jenis kemudahan disediakan. segala maklumat di hujung jari...kamu sepatutnya memanfaatkan media yang ada pada hari ini untuk menyeru manusia ke arah kebaikan.

4)dakwah melalui tauladan
-haaha...yo know what's the meaning about this??? pernahkah kamu terfikir yang manusia kadang2 suka meniru gaya orang lain. so,perbaikilah peribadi mu.mungin ada orang tertarik dengan peribadimu dan tersuntik kesedaran dalam diri mereka secara tidak sengaja...

AKHIRNYA...saya menutup tirai perkongsian dengan mafhum firman Allah:

"SERULAH KE JALAN TUHANMU DENGAN BERHIKMAH'

hikmah be meaning flexible....

No comments:

Post a Comment